Klimatizácia moderného bytu v Bratislave.

Zadaním klienta bolo navrhnúť dizajnové nástenné klimatizačné jednotky, ktoré by vhodne dopĺňaly moderný interiér a zároveň boli umiestnené tak, aby distribúcia ochladené vzduchu bola pre klienta komfortná, to znamená, aby nepociťoval priame prúdenie vzduchu.

Použili sme dizajnové jednotky DAIKIN, jedná sa o multi riešenie s dvomi vnútornými jednotkami a jednou vonkajšou. Klimatizácie sú v tomto prípade ovládané pomocou nadradenej regulácie.

01

02

03

04

05