Veľkoplošný byt rezidencia Grunty

Riešenie veľkoplošného bytu dizajnovými klimatizáciami. Pri riešení bola snaha umiestniť klimatizačné zariadenia predovšetkým tak, aby bolo ich umiestnenie predovšetkým komfortné pre zákazníka. V druhom rade sme sa sústredili na nenápadné zakomponovanie zariadení do interiéru.
Použité bolo multi riešenie DAIKIN s vnútornými nástennými dizajnovými jednotkami DAIKIN EMURA II doplnenými o WiFi moduly, prostredníctvom ktorých je možné klimatizácie ovládať aj mimo priestoru bytu pomocou aplikácie DAIKIN Online Controller