Technológia Daikin Streamer

„Streamer discharge“ je typom plazmového výboja, ktorý dokáže eliminovať baktérie a pleseň, ako aj nebezpečné chemické látky a mnohé typy alergénov.

  1. Jednotka Streamer Discharge: Vysokorýchlostné elektróny sa vybijú, čo umožňuje rozklad a odstraňovanie
  2. Predfilter: Prach sa zachytí. Baktérie a alergény sa odstránia
  3. Plazmový ionizátor: Prach a peľ sa elektricky nabijú a posielajú sa do filtra
  4. Elektrostatický filter prachu (predná časť skladaného filtra): Elektricky nabitý filter absorbuje prach a peľ
  5. Titánium-apatitový filter (zadná časť skladaného filtra): Fotokatalytický filter udržiava kontrolu nad pachmi a vírusmi
  6. Filter s deodorizačným katalyzátorom: Formaldehyd a pachy sa rozložia

daikin-streamer

Produkty