Inštalácia klimatizácie

Pre jednoduchosť opisu použijeme inštaláciu jednej vnútornej a jednej vonkajšej jednotky.

instalacia11. Po zameraní miesta inštalácie vnútornej jednotky technik urobí prieraz cez stenu, pre elekto chladiarenske vedenie, ktoré spája vnútornú a vonkajšiu jednotku. V niektorých prípadoch slúži prieraz aj pre odvod kondenzátu z vnútornej jednotky.

2. Technici vymerajú presnú trasu elektro cladiarenského vedenia a odvodu kondenzátu, ktorý nainštalujú do vopred pripravenej zasekanej drážky či plastového žľabu. Spôsob inštalácie záleží od dispozičných možností budovy a najmä od dohody so zákazníkom pri prvotnej obhliadke

3. Technik nainštaluje kovovú konzolu vnútornej jednotky a konzoly pre uloženie vonkajšej jednotky.

4. Podľa elektrickej náročnosti zariadenia a vlastností existujúcej elektroinštalácie v budove na odber prúdu sa inštaluje elektrické napájanie klimatizačného systému z hlavného rozvádzača, kde je istený samostatným ističom typu C alebo zo zásuvkového okruhu.

5. Po ukončení prípravných prác technici nainštalujú samotné zariadenia a pripoja elektrické a elektorchladiarenské rozvody.

6. Následne celý systém pripoja cez ventily na vonkajšej jednotke na vákuovacie zariadenie, ktoré jednak vytvorí vákuum v rozvodoch, ktoré slúži na zabezpečenie energetickej účinnosti a efektivite a preverí tesnosť a nepriepustnosť spojov.

7. Po týchto úkonoch je zariadenie pripravené na používanie.