Inštalácia
klimatizácie

Prvý krok k úspešnej a kvalitnej inštalácií je obhliadka priestorov a návrh riešenia. Nechajte nám na seba kontakt. Náš tím expertov Vás bude kontaktovať a zodpovie na otázky, vysvetlí postup krok za krokom.

Kontaktujte nás

Inštalácia klimatizácie je technologicky pomerne náročná úloha, na ktorú sú montážny technici školený a pripravený. Pre inštaláciu klimatizačných zariadení máme zavedené pracovné štandardy, ktoré vychádzajú z dlhoročných skúseností a majú za účel udržovať vysokú kvalitu služieb, pripraviť zariadenia a komponenty na dlhodobú prevádzku, v neposlednom rade priestory v mieste realizácie.

Pre zachovanie dobrých vzťahov so susedmi odporúčame oznámiť stavebné práce s vyššou úrovňou hluku na deň inštalácie

Záujme predchádzaniu neželaným škodám na majetku odporúčame (ak to je možné) pripraviť priestory na inštaláciu klimatizácie nasledovne: Uvoľniť priestor v okolí miesta inštalácie vnútornej a vonkajšej jednotky v rádiuse aspoň 1,5m., uvoľniť/spriechodniť priestory potrebné na pohyb technikov a vyhradiť priestor na zloženie zariadení, materiálu a náradia (cca 2 m2)

Pre jednoduchosť opisu použijeme inštaláciu jednej vnútornej a jednej vonkajšej jednotky.

  1. Po úvodnej konzultácií technikov s investorov a potvrdení návrhu/prevedenia montážny technik zakryje podlahu krytcím papierom, podľa potreby použije kryciu fóliu na nábytok, potom zameria na presno miesto inštalácie ,technici urobia prieraz cez stenu pre rozvody, ktoré spájajú vnútornú a vonkajšiu jednotku. Izolované medené potrubia, komunikčný vodič, prípadne odvod kondenzátu. Veľkosť prierazu je približne 55mm
  2. Technici vymerajú presnú trasu rozvodov a odvodu kondenzátu, ktorý nainštalujú do vopred pripravenej zasekanej drážky či plastového žľabu. Spôsob inštalácie záleží od dispozičných možností budovy a najmä od dohody so zákazníkom pri obhliadke a návrhu riešenia
  3. Technik nainštaluje kovovú konzolu vnútornej jednotky a konzoly pre uloženie vonkajšej jednotky.
  4. Podľa elektrickej náročnosti zariadenia a vlastností existujúcej elektroinštalácie v budove na odber prúdu sa inštaluje elektrické napájanie klimatizačného systému z hlavného rozvádzača, kde je istený samostatným ističom typu C alebo zo zásuvkového okruhu.
  5. Po ukončení prípravných prác technici nainštalujú samotné zariadenia a pripoja elektrické a chladiarenské rozvody.
  6. Následne celý systém pripoja cez servisné ventily na vonkajšej jednotke na vákuovacie zariadenie, ktoré vytvorí vákuum v rozvodoch, vďaka čomu medené rozvody odvlhčí preverí tesnosť a nepriepustnosť spojov tzv. vákuovou kontrolou tesnosti. Nesprávne pripravené/odvákuované/odvlhčené rozvody majú za následok zníženie účinnosti a životnosti zariadenia, v najhorších prípadoch až zadretie kompresora.
  7. Po týchto úkonoch je zariadenie pripravené na používanie a montážny technik vykoná na zariadení funkčný test, ktorým preverí funkčnosť klimatizácie.
  8. Nasleduje zaškolenie investora/zákazníka o používaní klimatizácie a odporúčanie ako správne zariadenie používať

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?

Zavolajte nám na telefónne číslo: +421 2 4524 9006
alebo vyplňte nasledovný formulár a naši pracovníci sa vám ozvú.